MANABE Yuko, Professor

Reseach Topics

 

Research Theme : Traditional Cultures and Nationalism in Korean Ethnic Societies

Biography

Teaching

Research Achivements

  Books

 • Manabe, Yuko. Koshu-jiken de yomu gendai kankoku. Tokyo: Heibonsha, 2010.
 • Manabe, Yuko. kwangju hangjeng uro innun hyundai hangug. Translated by Kim Yong-taeg. Kwangju: Sahye munhwa won, 2001. (in Korean)
 • Manabe, Yuko. Koshu jiken de yomu gendai Kankoku 20 seiki o yomu. Tokyo: Heibonsha, 2000. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. Resshi no tanjo: Kankoku no minshu undo ni okeru Han no rikigaku. Tokyo: Hirakawa Shuppansha, 1997. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. Kyampasu ni miru i-bunka: Kankoku gurashi no sobyo. Tokyo: Hirakawa Shuppansha, 1996. (in Japanese)
 • Sai, Kichijo. Han no Jinrui-gaku. Translated by Yuko Manabe. Tokyo: Hirakawa Shuppansha, 1994. (in Japanese)
 • Edited Books

 • Kawakami, Shinji, ed. Kankoku bunka shimboru jiten:Dictionary of Korean myths and symbols. Translated by Yuko Manabe, Shinji Kawakami, Hiroshi Honda, Yuji Ono et al. Tokyo: Heibonsha, 2006. (in Korean)
 • Thesis

 • Manabe, Yuko. "Kankoku no minshu undo ni okeru 'Han' no rikigaku: 'Resshi' seisei no shisei-kan o megutte." PhD diss., Humanities and Social Sciences, Tsukuba University, 1996. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Datsu-kindai-ka' teki shin-shukyo no shoso: Okawa Ryuho to 'Kofuku no kagaku' o megutte." PhD diss., Graduate School of Humanities and Social Sciences, Tsukuba University, 1992. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Okai-do Shitsugo-min shakai ni okeru Kankoku fuzoku no hen'yo." PhD diss., Graduate School of Area Studies, University of Tsukuba, 1989. (in Japanese)
 • Articles and Book Chapters

 • Manabe, Yuko. "The Current Myth of "Illness as Metaphor"."Gakkan (2011.: 1-26.
 • Manabe, Yuko. "Tourism as Identity Politics."Cultural Anthropology (2009.: 26-47.
 • Manabe, Yuko. "eiga[Koushuu 5.18]no messeji.", Tokyo: Kadokawa-pictures (2008. (in Japanese) [Link]
 • Manabe, Yuko. "〈Koushuu-jiken〉towa nandattanoka wo toikakeru namo naki hitobito no tookakan.", Tokyo: エイガ.ドット.コム (2008. (in Japanese) [Link]
 • Manabe, Yuko. "Ningen to tokkebi no fushigina kankei." Mukashibanashi de shitashimu kankyourinri. Edited by Yuki Konagaya. 東京: Kuroshio Shuppan, 2008.: 47-64.
 • Manabe, Yuko. "Rin Keigyou tono deai to sono tenmatsu."Jisedai wo hagukumu tameni-mukashibanasi kenkyuu wo yoji kyouiku ni ikasu, Osaka: National Museum of Ethnology (2008.: 155-164. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Hoi-daigaku kyouiku kara watashi ga eta mono,erarenakatta mono."Jisedai wo hagukumu tameni-mukasibanashi kenkyuu wo youji kyouiku ni ikasu, Osaka: National Museum of Ethnology (2008.: 165-166. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "koushuu jiken towa nandattanoka?"Eiga "Koushuu 5/18" panfuretto, Tokyo: Kadokawa Pictures (2008. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Dai 1 bu dai 1 sho Shanhai Daikan Minkoku rinji seifu kyushi no soshutsu to tsurizumu: chushin-ka to datsu-chushin-ka no hazama de." Chushin to shuen kara mita Nik-Kan shakai no shoso. Edited by Abito Ito and Kan Keiku. Vol. 19, Nik-Kan kyodo kenkyu sosho. Tokyo: Keio University Press, 2007.: 3-38. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Aidentiti Poritikusu toshite no kanko koi: Kankoku-jin to tabishita Chugoku Hakuto-san."Asu no Toyo-gaku:RICAS newsletter, Tokyo: Research and Information Center for Asian Studies, Institute of Oriental Cultute, University of Tokyo, no. 16 2006.: 2-4. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Fu-kanzen na shogun' ga ama-goi no kamisama ni naru made (Chosen)." "Okina kabu" wa naze nuketa?: nazo-toki sekai no minwa. Edited by Yuki Konagaya. Vol. 1848, Kodansha gendai shinsho. Tokyo: Kodansha, 2006.: 143-159. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "國境을 넘어 선 이미지戰略---이시카와현(石川縣)의 韓國人旅行者 誘致와 關連하여." 日本學의 地平. Edited by 崔吉城ほか. 서울: 蛍雪出版, 2004.: 155-175. (in Korean)
 • Manabe, Yuko. "Tenkan-ki ni okeru Kankoku bunka kenkyu no tenkai."Kankoku Chosen no bunka to shakai:Korean culture and society, Tokyo: Association for the Study of Korean Culture and Society 1 2002.: 63-84. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kanko." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002.: 178-181. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kirisuto-kyo." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002.: 200-203. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Shamanizumu." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002.: 204-207. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Shinko shukyo." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002.: 208-211. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "秋葉隆." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002.: 213. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Koramu: Kankoku no gakusei undo to Nihon no gakusei undo wa doko ga kotonatteita no ka." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002.: 172. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Koramu: naze Kankoku de Kirisuto-kyo wa fukyu shita no ka." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002.: 214. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Dai 1 sho: Ajia-gaku no keifu to hensen." 21 seiki Ajia-gaku. Edited by Nobuyuki Miura. Tokyo: Seibundo, 2002.: 22-46. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Gendai Kankoku no nashonarizumu to turizumu: Hakuto-san e no junrei kanko o megutte."Tabino bunka kenkyu-sho kenkyu hokoku, Tokyo: Institute for the Culture of Travel 2001.: 79-90. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku-jin no esunishiti keisei to Hakuto-san 'junrei': sono Rekishi-shakai-gaku-teki kosatsu."Gendai Kankoku Chosen Kenkyu:The Journal of Contemporary Korean Studies, Tokyo: Association for Contemporary Korean Studies in Japan, no. 1 2001.: 55-66. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Samayoeru Kankoku-jin', sono tabi suru shintai."Mahora, Tokyo: Institute for the Culture of Travel 2001.: 46-47. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Gendai Kankoku no 'junrei' to minzoku shugi: Koshu jiken (1980 nen) igo."Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsu-kan kenkyu hokoku:Bulletin of the National Museum of Japanese History, Sakura: National Museum of Japanese History, no. 91 2001.: 293-309. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Nihon-jin gakusha wa naze Kankoku fuzoku o kenkyu suru no ka: jiko naisei kara posuto modan no Minzoku-gaku e."地域研究, Tsukuba: Area Studies, University of Tsukuba, no. 18 2000.: 141-155. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Naikaku kanryo ga mita shakai undo." Nihon no kindai-ka to naimu gyosei no yakuwari: 平成9年度〜平成11年度科学研究費補助金(基礎研究A)研究成果報告書(研究代表者・副田義也), 2000.: 166-171. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Minshu undo to 'Resshi monogatari' o megutte."Kosho bungei kenkyu, Tokyo: Society for Folk-Narrative Research of Japan 22 1999.: 50-58. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "5 - dai 2 sho minkan shinko no hen'yo: 'Rinko-do' shinko o rei toshite." Chugoku tohoku-bu Chosen-zoku no minzoku bunka Chugoku tohoku-bu Chosen-zoku minzoku bunka chosa-dan (daihyo: Takeda Akira). Tokyo: Daiichi Shobo, 1999.: 315-333. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Jimmeru Shukyo-shakai-gaku yori mita Kankoku minzoku undo no rinen: minshu Shingaku no keisei to tenkai o chushin ni."Jimmeru kenkyu kaiho: ジンメル研究会事務局 4 1998.: 10-17. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Toyo-hen: Kankoku Kita-Chosen." Sekai no ryu no hanashi. Edited by Akinori Maruyama and Takeshige Takehara, Sekai minkan bungei sosho. Tokyo: Miyai Shoten, 1998.: 50-64. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku han-Nichi bunka no 'asobi' to 'majime': 'Dokuto wa waga-chi' ni omou koto."Sanshoku-ki, Tokyo: Keio University Correspondence Courses 1997.: 24-29. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Minshu undo no naka no 'Koshu' 4 (kan): minshu sekai to ideorogi no aida."Gekkan hyakka, Tokyo: Heibonsha, no. 414 1997.: 17-20. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku no Koshu jiken o meguru junrei no kozu."CAS nyuzu reta:CAS News Letter, Tokyo: Center for Area Studies, Keio University 1997.: 1-3. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Dai 5 sho kazoku kankei, shinzoku kankei." Shinsai iji katei no shinsai taiken to seikatsu jittai: heisei 8 nendo chosa hokoku-sho. Tokyo: Ashinaga, 1997.: 35-43. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku minshu undo no naka no 'Koshu' 3: Koshu ni tsudou hitobito."Gekkan hyakka, Tokyo: Heibonsha, no. 411 1997.: 10-13. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku minshu undo no naka no 'Koshu' 2: 'minshu seichi' Koshu no ima."Gekkan hyakka, Tokyo: Heibonsha, no. 409 1996.: 12-15. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "3 kantaku jigyo ni tomonau dento shakai no hendo ni tsuite: Chusei-nando Zuisan-gun Fuseki menso-ri." Gendai Kankoku ni okeru minzoku bunka. Vol. 8, Seikyu gakujutsu ronshu. Tokyo: 韓国文化研究振興財団, 1996.: 149-161. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku minshu undo no naka no 'Koshu' 1."Gekkan hyakka, Tokyo: Heibonsha, no. 408 1996.: 8-11. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku no minshu undo ni okeru junkyo-sha shinwa no keisei: Zen Taiitsu no sei to shi o megutte."Shukyo to shakai:Religion & society, Tokyo: The Japanese Association for the Study of Religion and Society, no. 2 1996.: 46-67. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Pilgrimage to Kwangju."RMA Newsletter, Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University 1-Jun 1996.
 • Manabe, Yuko. "Christianity among Korean Chinese."RMA Newsletter, Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University 1-Jan 1996.
 • Manabe, Yuko. "Kankoku: fujo no shinnyu o fusegu."Gekkan gengo: zoketsu tokushu sekai no minkan shinko, Tokyo: Taishukan Shoten 24, no. 10 1995.: 22-23. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Shaman Newspaper."RMA Newsletter, Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University 1-Jul 1995.
 • Manabe, Yuko. "Radical Eschatology on the Rise ?"RMA Newsletter, Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University 1-Apr 1995.
 • Manabe, Yuko. "Resshi' no tanjo: Kankoku undo-ken no seishi-kan o megutte."Soshioroji, Kyoto: 社会学研究会 39, no. 2 1994.: 19-36. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Shamanizumu no shiso to minshu undo."Gekkan Kankoku bunka:Korean culture, Tokyo: Yushisha 16, no. 8 1994.: 13-18. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku fuzoku ni okeru shi: 'Han' o megutte."Hikaku minzoku kenkyu:Comparative Folklore Studies, Tsukuba: University of Tsukuba 3 1991.: 193-201. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Komyuniti no shudan toitsu-sei ni taisuru fusai no kino: Kankoku Soraihoko no horyo-sai."Soshioroji, Kyoto: 社会学研究会 35, no. 2 1990.: 143-158. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Fushin-zu: kamigami no kazoku shashin."Hikaku minzoku kenkyu:Comparative Folklore Studies, Tsukuba: University of Tsukuba 2 1990.: 186-187. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku no fusha o meguru shakai kankei: toshi-ka ni ikiru 'Han' no ronri."Hikaku minzoku kenkyu:Comparative Folklore Studies, Tsukuba: University of Tsukuba 1 1990.: 156-169. (in Japanese)
 • Ogasawara, Shin and Yuko Manabe. "Kankoku shakai to fuzoku: kindai-ka to fuzoku no hen'yo."Bulletin of Nara University of Education, Nara: Nara University of Education 35, no. 1 1986.: 77-99. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. ""Fuyusona ni hamatta watashitachi" to watashitachi."Kankoku-Chousen no bunka to shakai:Korean Culture and Society, Tokyo: Fukyosha. (in Japanese)
 • Book Reviews

 • Manabe, Yuko. Review of Sakka kara miru nikkan no nashonariti to rokariti, by Myongmi Kim. Bunkajinruigaku 75-4 (2011.: 614-617.
 • Manabe, Yuko. Review of Koshu no gogatsu, by Kisuk Song. Kankoku Chosen no bunka to shakai 7 (2008.: 195-198.
 • Manabe, Yuko. Review of チマチョゴリ制服の民族誌−その誕生と朝鮮学校の女性たち, by 韓東賢. Ajia yugaku: Intriguing Asia, Tokyo: Bensey Shuppan, no. 6 (2007.: 235-237. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Buku repoto nama no Kankoku-gaku e no nyumon-sho: Sai Kichijo "Kankoku minzoku e no shotai"."Ajia yugaku: Intriguing Asia, Tokyo: Bensey Shuppan (2000.: 265. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Shohyo Sai Kichijo 'Kankoku no sosen suhai'."Hikaku minzoku kenkyu:Comparative Folklore Studies, Tsukuba: University of Tsukuba 8 (1993.: 162-164. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Chekku, hon, bukku Sai Kichijo 'Kankoku no sosen suhai'."Review of 韓国の祖先崇拝, by Kichijo Sai. Gendai Koria:Modern Korea, Tokyo: Modern Korea Institute 335 (1993.: 73-74. (in Japanese)
 • Conference Proceedings

 • Manabe, Yuko. "Contemporary Koren History and the Establishment of “Memorial Days." Presented at the Social Movements and the Production of Knowledge;Politics,Identity and Social Change in East Asia”,Minpaku Core Research Project ‘The Anthropology of Care and Education for Life’, Suita,Osaka, February 23 2014.
 • Magazine Articles

 • Manabe, Yuko. "Kankoku ni oite "tadashiku" shisha wo okuru koto-80nendai no kioku to kiroku."Asia Yugaku (2009.: 74-83.
 • Manabe, Yuko. "Code-name wa "Ton-chan"-"Koshu 518" soshite "Koshu no gogatsu" ni yosete."Kankoku Chosen no bunka to shakai 7 (2008.: 154-169.
 • Manabe, Yuko. "『「冬ソナ」にハマった私たち』と「私たち」."Review of Chima-chogori seifuku no minzokusi-sono tanjou to chousen gakkou no josei tachi, by Han Tong-hyung. Kankoku-Chousen no bunka to shakai:Korean Culture and Society, Tokyo: Fukyosha, no. 6 (2007.: 274-278. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku:reikon no yukue wo motomeru shakai."Asia Yugaku (2007.: 102-112.
 • Manabe, Yuko. "Nik-Kan 'zen'i' no rikai to gokai."Nik-Kan bunka koryu kikin NEWS, Tokyo: The Japan-Korea Cultural Foundation 8 (1998.: 2. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Tokoro kawareba …."Kokugakuin Daigaku Nihon-bunka Kenkyu-sho-ho, Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University 32, no. 5 (1996.: 12. (in Japanese)
 • Encyclopedia Articles

 • Manabe, Yuko. "Resshi no tanjo' nado 2 komoku." Bunka-jinrui-gaku bunken jiten:Encyclopedia of basic books in cultural anthropology. Edited by Kazuhiko Komatsu, Masakazu Tanaka, Takehiko Hara and Kozo Watanabe. Tokyo: Kobundo, 2004. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Ijin' nado 5 komoku." Fukushi shakai jiten:Encyclopedia of welfare society. Edited by Yoko Shoji, Yasuhito Kinoshita, Shogo Takegawa and Masayuki Fujimura. Tokyo: Kobundo, 1999. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Koshu jiken' nado." Maipedia 97:Multimedia MYPAEDIA 97. Tokyo: Hitachi Digital Heibonsha, 1997. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Riso no jinsei." Gekkan Shinika: tokushu Kankoku sho-hyakka:Sinica 6. Tokyo: Taishukan Shoten, 1995.: 32-33. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Daigaku." Gekkan Shinika: tokushu Kankoku sho-hyakka:Sinica 6. Tokyo: Taishukan Shoten, 1995.: 50-51. (in Japanese)

Contact

*add @ioc.u-tokyo.ac.jp。

E-Mail :manabe