MANABE Yuko, Professor

Reseach Topics

 

Research Theme : Traditional Cultures and Nationalism in Korean Ethnic Societies

Biography

1986
B.A., Nara Education University
1987 - 1988
Research student, Graduate School of Korean Literature, Kyung Hee University
1989
M.A., Graduate School of Area Studies, Tsukuba University
1996
Ph. D. in sociology, Graduate School of Sociology, Tsukuba University

Teaching

 • 1991 - 1993 Visiting lecturer, Department of Japanese Studies, Keimyung University
 • 1996 - 1998 JSPS Research Fellow
 • 1998 Assistant professor, Department of Education and Culture, Akita University
 • 2002 Assistant professor, Department of 21st century Asia Studies, Kokushikan University
 • 2006 Assistant Professor, Institute of Advanced Studies n Asia, The University of Tokyo
 • 2007 Associate professor (same)
 • 2010 Professor (same)

Research Achivements

Books

 • Manabe, Yuko. Koshu-jiken de yomu gendai kankoku. Tokyo: Heibonsha, 2010.
 • Manabe, Yuko. kwangju hangjeng uro innun hyundai hangug. Translated by Kim Yong-taeg. Kwangju: Sahye munhwa won, 2001. (in Korean)
 • Manabe, Yuko. Koshu jiken de yomu gendai Kankoku 20 seiki o yomu. Tokyo: Heibonsha, 2000. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. Resshi no tanjo: Kankoku no minshu undo ni okeru Han no rikigaku. Tokyo: Hirakawa Shuppansha, 1997. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. Kyampasu ni miru i-bunka: Kankoku gurashi no sobyo. Tokyo: Hirakawa Shuppansha, 1996. (in Japanese)
 • Sai, Kichijo. Han no Jinrui-gaku. Translated by Yuko Manabe. Tokyo: Hirakawa Shuppansha,. (in Japanese)

Edited Books

 • Kawakami, Shinji, ed. Kankoku bunka shimboru jiten:Dictionary of Korean myths and symbols. Translated by Yuko Manabe, Shinji Kawakami, Hiroshi Honda, Yuji Ono, et al. Tokyo: Heibonsha, 2006. (in Korean)

Thesis

 • Manabe, Yuko. "Kankoku no minshu undo ni okeru 'Han' no rikigaku: 'Resshi' seisei no shisei-kan o megutte." 博士号(社会学), Humanities and Social Sciences, Tsukuba University, 1996. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Datsu-kindai-ka' teki shin-shukyo no shoso: Okawa Ryuho to 'Kofuku no kagaku' o megutte." 修士号(社会学), Graduate School of Humanities and Social Sciences, Tsukuba University, 1992. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Okai-do Shitsugo-min shakai ni okeru Kankoku fuzoku no hen'yo." 修士号(国際学), Graduate School of Area Studies, University of Tsukuba, 1989. (in Japanese)

Articles and Book Chapters

 • Manabe, Yuko. "The Current Myth of "Illness as Metaphor"."Gakkan (2011): 1-26.
 • Manabe, Yuko. "Tourism as Identity Politics."Cultural Anthropology (2009): 26-47.
 • Manabe, Yuko. "Code-name wa "Ton-chan"-"Koshu 518" soshite "Koshu no gogatsu" ni yosete."Kankoku Chosen no bunka to shakai 7 2008: 154-169.
 • Manabe, Yuko. "Ningen to tokkebi no fushigina kankei." Mukashibanashi de shitashimu kankyourinri. Edited by Yuki Konagaya. 東京: Kuroshio Shuppan, 2008: 47-64.
 • Manabe, Yuko. "Rin Keigyou tono deai to sono tenmatsu."Jisedai wo hagukumu tameni-mukashibanasi kenkyuu wo yoji kyouiku ni ikasu, Osaka: National Museum of Ethnology 2008: 155-164. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Hoi-daigaku kyouiku kara watashi ga eta mono,erarenakatta mono."Jisedai wo hagukumu tameni-mukasibanashi kenkyuu wo youji kyouiku ni ikasu, Osaka: National Museum of Ethnology 2008: 165-166. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "koushuu jiken towa nandattanoka?"Eiga "Koushuu 5/18" panfuretto, Tokyo: Kadokawa Pictures 2008. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "〈Koushuu-jiken〉towa nandattanoka wo toikakeru namo naki hitobito no tookakan.", Tokyo: エイガ.ドット.コム 2008. (in Japanese) [Link]
 • Manabe, Yuko. "eiga[Koushuu 5.18]no messeji.", Tokyo: Kadokawa-pictures 2008. (in Japanese) [Link]
 • Manabe, Yuko. "Kankoku:reikon no yukue wo motomeru shakai."Asia Yugaku 2007: 102-112.
 • Manabe, Yuko. "Dai 1 bu dai 1 sho Shanhai Daikan Minkoku rinji seifu kyushi no soshutsu to tsurizumu: chushin-ka to datsu-chushin-ka no hazama de." Chushin to shuen kara mita Nik-Kan shakai no shoso. Edited by Abito Ito, and Kan Keiku. Vol. 19, Nik-Kan kyodo kenkyu sosho. Tokyo: Keio University Press, 2007: 3-38. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. Ajia yugaku: Intriguing Asia, Tokyo: Bensey Shuppan, no. 6 2007: 235-237. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "『「冬ソナ」にハマった私たち』と「私たち」."Kankoku-Chousen no bunka to shakai:Korean Culture and Society, Tokyo: Fukyosha, no. 6 2007: 274-278. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Aidentiti Poritikusu toshite no kanko koi: Kankoku-jin to tabishita Chugoku Hakuto-san."Asu no Toyo-gaku:RICAS newsletter, Tokyo: Research and Information Center for Asian Studies, Institute of Oriental Cultute, University of Tokyo, no. 16 2006: 2-4. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Fu-kanzen na shogun' ga ama-goi no kamisama ni naru made (Chosen)." "Okina kabu" wa naze nuketa?: nazo-toki sekai no minwa. Edited by Yuki Konagaya. Vol. 1848, Kodansha gendai shinsho. Tokyo: Kodansha, 2006: 143-159. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Resshi no tanjo' nado 2 komoku." Bunka-jinrui-gaku bunken jiten:Encyclopedia of basic books in cultural anthropology. Edited by Kazuhiko Komatsu, Masakazu Tanaka, Takehiko Hara, and Kozo Watanabe. Tokyo: Kobundo, 2004. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "國境을 넘어 선 이미지戰略---이시카와현(石川縣)의 韓國人旅行者 誘致와 關連하여." 日本學의 地平. Edited by 崔吉城ほか. 서울: 蛍雪出版, 2004: 155-175. (in Korean)
 • Manabe, Yuko. "Tenkan-ki ni okeru Kankoku bunka kenkyu no tenkai."Kankoku Chosen no bunka to shakai:Korean culture and society, Tokyo: Association for the Study of Korean Culture and Society 1 2002: 63-84. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kanko." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta, and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002: 178-181. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kirisuto-kyo." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta, and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002: 200-203. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Shamanizumu." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta, and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002: 204-207. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Shinko shukyo." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta, and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002: 208-211. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "秋葉隆." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta, and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002: 213. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Koramu: Kankoku no gakusei undo to Nihon no gakusei undo wa doko ga kotonatteita no ka." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta, and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002: 172. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Koramu: naze Kankoku de Kirisuto-kyo wa fukyu shita no ka." Kankoku-gaku no subete. Edited by Hiroshi Furuta, and Kizo Ogura. Tokyo: Shinshokan, 2002: 214. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Dai 1 sho: Ajia-gaku no keifu to hensen." 21 seiki Ajia-gaku. Edited by Nobuyuki Miura. Tokyo: Seibundo, 2002: 22-46. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku-jin no esunishiti keisei to Hakuto-san 'junrei': sono Rekishi-shakai-gaku-teki kosatsu."Gendai Kankoku Chosen Kenkyu:The Journal of Contemporary Korean Studies, Tokyo: Association for Contemporary Korean Studies in Japan, no. 1 2001: 55-66. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Gendai Kankoku no 'junrei' to minzoku shugi: Koshu jiken (1980 nen) igo."Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsu-kan kenkyu hokoku:Bulletin of the National Museum of Japanese History, Sakura: National Museum of Japanese History, no. 91 2001: 293-309. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Samayoeru Kankoku-jin', sono tabi suru shintai."Mahora, Tokyo: Institute for the Culture of Travel 2001: 46-47. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Gendai Kankoku no nashonarizumu to turizumu: Hakuto-san e no junrei kanko o megutte."Tabino bunka kenkyu-sho kenkyu hokoku, Tokyo: Institute for the Culture of Travel 2001: 79-90. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Buku repoto nama no Kankoku-gaku e no nyumon-sho: Sai Kichijo "Kankoku minzoku e no shotai"."Ajia yugaku: Intriguing Asia, Tokyo: Bensey Shuppan 2000: 265. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Nihon-jin gakusha wa naze Kankoku fuzoku o kenkyu suru no ka: jiko naisei kara posuto modan no Minzoku-gaku e."地域研究, Tsukuba: Area Studies, University of Tsukuba, no. 18 2000: 141-155. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Naikaku kanryo ga mita shakai undo." Nihon no kindai-ka to naimu gyosei no yakuwari: 平成9年度〜平成11年度科学研究費補助金(基礎研究A)研究成果報告書(研究代表者・副田義也), 2000: 166-171. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Ijin' nado 5 komoku." Fukushi shakai jiten:Encyclopedia of welfare society. Edited by Yoko Shoji, Yasuhito Kinoshita, Shogo Takegawa, and Masayuki Fujimura. Tokyo: Kobundo, 1999. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Minshu undo to 'Resshi monogatari' o megutte."Kosho bungei kenkyu, Tokyo: Society for Folk-Narrative Research of Japan 22 1999: 50-58. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "5 - dai 2 sho minkan shinko no hen'yo: 'Rinko-do' shinko o rei toshite." Chugoku tohoku-bu Chosen-zoku no minzoku bunka Chugoku tohoku-bu Chosen-zoku minzoku bunka chosa-dan (daihyo: Takeda Akira). Tokyo: Daiichi Shobo, 1999: 315-333. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Jimmeru Shukyo-shakai-gaku yori mita Kankoku minzoku undo no rinen: minshu Shingaku no keisei to tenkai o chushin ni."Jimmeru kenkyu kaiho: ジンメル研究会事務局 4 1998: 10-17. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Nik-Kan 'zen'i' no rikai to gokai."Nik-Kan bunka koryu kikin NEWS, Tokyo: The Japan-Korea Cultural Foundation 8 1998: 2. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Toyo-hen: Kankoku Kita-Chosen." Sekai no ryu no hanashi. Edited by Akinori Maruyama, and Takeshige Takehara, Sekai minkan bungei sosho. Tokyo: Miyai Shoten, 1998: 50-64. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku han-Nichi bunka no 'asobi' to 'majime': 'Dokuto wa waga-chi' ni omou koto."Sanshoku-ki, Tokyo: Keio University Correspondence Courses 1997: 24-29. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Koshu jiken' nado." Maipedia 97:Multimedia MYPAEDIA 97. Tokyo: Hitachi Digital Heibonsha, 1997. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku no Koshu jiken o meguru junrei no kozu."CAS nyuzu reta:CAS News Letter, Tokyo: Center for Area Studies, Keio University 1997: 1-3. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Dai 5 sho kazoku kankei, shinzoku kankei." Shinsai iji katei no shinsai taiken to seikatsu jittai: heisei 8 nendo chosa hokoku-sho. Tokyo: Ashinaga, 1997: 35-43. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Minshu undo no naka no 'Koshu' 4 (kan): minshu sekai to ideorogi no aida."Gekkan hyakka, Tokyo: Heibonsha, no. 414 1997: 17-20. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku minshu undo no naka no 'Koshu' 3: Koshu ni tsudou hitobito."Gekkan hyakka, Tokyo: Heibonsha, no. 411 1997: 10-13. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Pilgrimage to Kwangju."RMA Newsletter, Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University 1-Jun 1996.
 • Manabe, Yuko. "Christianity among Korean Chinese."RMA Newsletter, Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University 1-Jan 1996.
 • Manabe, Yuko. "Kankoku minshu undo no naka no 'Koshu' 2: 'minshu seichi' Koshu no ima."Gekkan hyakka, Tokyo: Heibonsha, no. 409 1996: 12-15. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku minshu undo no naka no 'Koshu' 1."Gekkan hyakka, Tokyo: Heibonsha, no. 408 1996: 8-11. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku no minshu undo ni okeru junkyo-sha shinwa no keisei: Zen Taiitsu no sei to shi o megutte."Shukyo to shakai:Religion & society, Tokyo: The Japanese Association for the Study of Religion and Society, no. 2 1996: 46-67. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "3 kantaku jigyo ni tomonau dento shakai no hendo ni tsuite: Chusei-nando Zuisan-gun Fuseki menso-ri." Gendai Kankoku ni okeru minzoku bunka. Vol. 8, Seikyu gakujutsu ronshu. Tokyo: 韓国文化研究振興財団, 1996: 149-161. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Tokoro kawareba …."Kokugakuin Daigaku Nihon-bunka Kenkyu-sho-ho, Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University 32, no. 5 1996: 12. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Shaman Newspaper."RMA Newsletter, Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University 1-Jul 1995.
 • Manabe, Yuko. "Radical Eschatology on the Rise ?"RMA Newsletter, Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University 1-Apr 1995.
 • Manabe, Yuko. "Kankoku: fujo no shinnyu o fusegu."Gekkan gengo: zoketsu tokushu sekai no minkan shinko, Tokyo: Taishukan Shoten 24, no. 10 1995: 22-23. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Riso no jinsei." Gekkan Shinika: tokushu Kankoku sho-hyakka:Sinica. Vol. 6. no. 8. Tokyo: Taishukan Shoten, 1995: 32-33. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Daigaku." Gekkan Shinika: tokushu Kankoku sho-hyakka:Sinica. Vol. 6. no. 8. Tokyo: Taishukan Shoten, 1995: 50-51. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Resshi' no tanjo: Kankoku undo-ken no seishi-kan o megutte."Soshioroji, Kyoto: 社会学研究会 39, no. 2 1994: 19-36. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Shamanizumu no shiso to minshu undo."Gekkan Kankoku bunka:Korean culture, Tokyo: Yushisha 16, no. 8 1994: 13-18. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Chekku, hon, bukku Sai Kichijo 'Kankoku no sosen suhai'."Gendai Koria:Modern Korea, Tokyo: Modern Korea Institute 335 1993: 73-74. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Shohyo Sai Kichijo 'Kankoku no sosen suhai'."Hikaku minzoku kenkyu:Comparative Folklore Studies, Tsukuba: University of Tsukuba 8 1993: 162-164. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku fuzoku ni okeru shi: 'Han' o megutte."Hikaku minzoku kenkyu:Comparative Folklore Studies, Tsukuba: University of Tsukuba 3 1991: 193-201. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Kankoku no fusha o meguru shakai kankei: toshi-ka ni ikiru 'Han' no ronri."Hikaku minzoku kenkyu:Comparative Folklore Studies, Tsukuba: University of Tsukuba 1 1990: 156-169. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Fushin-zu: kamigami no kazoku shashin."Hikaku minzoku kenkyu:Comparative Folklore Studies, Tsukuba: University of Tsukuba 2 1990: 186-187. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. "Komyuniti no shudan toitsu-sei ni taisuru fusai no kino: Kankoku Soraihoko no horyo-sai."Soshioroji, Kyoto: 社会学研究会 35, no. 2 1990: 143-158. (in Japanese)
 • Ogasawara, Shin, and Yuko Manabe. "Kankoku shakai to fuzoku: kindai-ka to fuzoku no hen'yo."Bulletin of Nara University of Education, Nara: Nara University of Education 35, no. 1 1986: 77-99. (in Japanese)
 • Manabe, Yuko. ""Fuyusona ni hamatta watashitachi" to watashitachi."Kankoku-Chousen no bunka to shakai:Korean Culture and Society, Tokyo: Fukyosha. (in Japanese)

Book Reviews

 • Manabe, Yuko. Review of Sakka kara miru nikkan no nashonariti to rokariti, by Myongmi Kim. Bunkajinruigaku 75-4 (2011): 614-617.
 • Manabe, Yuko. Review of Koshu no gogatsu, by Kisuk Song. Kankoku Chosen no bunka to shakai 7 (2008): 195-198.

Conference Proceedings

 • Manabe, Yuko. "Contemporary Koren History and the Establishment of “Memorial Days." Presented at the Social Movements and the Production of Knowledge;Politics,Identity and Social Change in East Asia”,Minpaku Core Research Project ‘The Anthropology of Care and Education for Life’, Suita,Osaka, February 23 2014.

Magazine Articles

 • Manabe, Yuko. "Kankoku ni oite "tadashiku" shisha wo okuru koto-80nendai no kioku to kiroku."Asia Yugaku (2009): 74-83.

Contact

*add @ioc.u-tokyo.ac.jp。

E-Mail :manabe