DAI KA CHOTTI BAIHANKA MAHAL / MANDU 
East Shore of Sagar Talao


[写真524]北北東より外観 左手奥にダーイーカ・マハル。右手奥に無名廟


DAI KA CHOTTI BAIHANKA MAHAL / MANDU 
East Shore of Sagar Talao

Back to MANDU

 

Back to East Shore of Sagar Talao