BARA SONA MASJID/GAUR @

Prayer room -exterior-


@

šEnlargement
From southwest From southwest@Distant view From south

BARA SONA MASJID/GAUR @

Back to Plan

Back to GAUR