DAKHIL DARWAZA/GAUR

@œA:On the south -Exterior-

@œB:On the south -Front-

@œC:Inside

@œD:On the north -Exterior-

@


A:On the south -exterior-

¨‚d‚Ž‚Œ‚‚’‚‡‚…‚‚…‚Ž‚” ¨‚d‚Ž‚Œ‚‚’‚‡‚…‚‚…‚Ž‚”
‡@From south ‡AFrom southeast ‡BFrom southwest
¨‚d‚Ž‚Œ‚‚’‚‡‚…‚‚…‚Ž‚” ¨‚d‚Ž‚Œ‚‚’‚‡‚…‚‚…‚Ž‚”
‡CIt is south about
@a southeastern tower
‡DIt is south about
@a southwestern tower

@

B:On the south -Front-
¨‚d‚Ž‚Œ‚‚’‚‡‚…‚‚…‚Ž‚” ¨‚d‚Ž‚Œ‚‚’‚‡‚…‚‚…‚Ž‚”
The entrance in front of
on the south
Front upper right part
¨‚d‚Ž‚Œ‚‚’‚‡‚…‚‚…‚Ž‚” ¨‚d‚Ž‚Œ‚‚’‚‡‚…‚‚…‚Ž‚”
Front details Front details

@

C:Inside
¨Enlargement

@

D:On the north -Exterior-
¨‚d‚Ž‚Œ‚‚’‚‡‚…‚‚…‚Ž‚”
‡EEntrance
¨‚d‚Ž‚Œ‚‚’‚‡‚…‚‚…‚Ž‚”
‡F ‡G

DAKHIL DARWAZA/GAUR

Back to GAUR