LAR DARWAZA MASJID/JAUNPUR

東側正面の入口

→拡大してみる

 

   

 

   

LAR DARWAZA MASJID/JAUNPUR

LAR DARWAZA MASJIDの平面図に戻る
JAUNPURのホームに戻る