LAT -KI MASJID / DHAR

北門


北東より手前が北門。右奥はザナナへの入口
[写真487]北東より手前が北門。右奥はザナナへの入口

北門内部南面
[写真486]北門内部南面


LAT -KI MASJID / DHAR
北門

DHARのページに戻る